Kvalitatīvi aizpildīts pieteikums vairo Jūsu iespējas ietaupīt.

Lai vējš, Jūsu darbos, pūš no mugurpuses.

 

IZVĒLIETIES AIZDEVUMA APMĒRU: €

 

300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
IZVĒLIETIES LAIKA PERIODU: mēneši

 

Saistības līdz:
Ikmēneša maksājums: €

 

 

AIZŅĒMĒJS - Personas dati
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIZŅĒMĒJS - Informācija par profesionālo darbību
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIZŅĒMĒJS - Finanšu informācija
 
 
 
 
AIZŅĒMĒJS - Esošās saistības citās finanšu iestādēs
Saistību veids
(piemēram, līzings, patēriņa kredīts, ātrais kredīts u.tml.)
Aizdevēja nosaukums Kredīta atlikums
(ar procentiem) / valūta
Mēneša maksājums
pievienot saistību veidu
Esmu iepazinies un piekrītu Līguma nosacījumiem un Privātuma politikai (pieejami www.finanza.lv vietnē), tos saprotu un apzinos, ka tie tiks piemēroti tiesiskajās attiecībās starp mani un SIA Finanza. Esmu informēts, ka šajā dokumentā minēto datu apstrāde primāri paredzēta, lai varu saņemt pakalpojumu, savukārt papildus datu apstrādi un ar to saistītos jautājumus nosaka Datu apstrādes principi. Apliecinu, ka esmu saņēmis visas nepieciešamās piekrišanas no šajā dokumentā minētajām personām to datu nodošanai SIA Finanza, lai izvērtētu, vai pakalpojums tiks sniegts, un, pozitīva lēmuma gadījumā, noslēgtu un izpildītu līgumu.
 
Lai nodrošinātu Līguma izpildi un sazinātos ar Aizņēmēju, Aizdevējam ir tiesības veikt Aizdevēja rīcībā esošo Aizņēmēja personas datu apstrādi, izmantot saņemtos Aizņēmēja personas datus Līguma izpildei, kā arī Aizdevējs ir tiesīgs veikt Aizņēmēja datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī nodot un saņemt Aizņēmēja datus un citu informāciju no trešām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Bankas Kredītu reģistra, u.c.) un apstrādāt tos. Aizņēmējs piekrīt gan datu apstrādei un Aizņēmēja datu saņemšanai, nosūtīšanai trešām personām ne tikai par Aizņēmēja pienācīgi, bet arī nepienācīgi pildītiem aizdevumiem.
 
Atļauju manas maksātspējas izvērtēšanai pieprasīt no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un VSAA sniegt manus personas datus pirms datu pieprasīšanas dienas par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem.
 
Apliecinu, ka neesmu politiski nozīmīga persona.
 
Iesniedzamo dokumentu saraksts
 
Reģistrācijas maksājums/Jūsu personības verifikācija:
Veicot 0,10 EUR reģistrācijas maksājumu, Jūs apliecinat, ka esat pieteikumu autors. Pieteikums var tikt izskatīts tikai pēc reģistrācijas maksājuma saņemšanas. Citkārt mums nav tiesību veikt Jūsu personas datu apstrādi ar nolūku izvērtēt Jūsu maksātspēju. Maksājuma mērķī lūdzam norādīt: "Reģistrācijas maksa"
KONTI REĢISTRĀCIJAS maksājuma veikšanai:
  • Swedbank LV73HABA0551031362295  
  • SEB banka LV38UNLA0050017020272  
  • Citadele LV05PARX0013131320001  
  • DNB banka LV90RIKO0002013208265  
Mūsu rekvizīti:
SIA „Finanza”
Reģ.nr.: 40103413280
PVN Reģ.Nr: LV40103413280
Adrese: Hospitāļu iela 5A, Rīga, LV-1013
E-pasts: info@finanza.lv
Tel.nr.: +371 25442220
Skype: finanza.lv